Bảng Giá

 • Dung lượng
 • Băng thông
 • Trình bày sản phẩm
 • Đặt hàng, thanh toán online
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tin tức
 • Quản lý banner
 • Thư viện ảnh
 • Chia sẻ video (youtube)
 • Quản lý khách hàng
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • Hỗ trợ viết blog
 • Quản lý FAQs
 • Thống kê, phân tích truy cập
 • Hỗ trợ trực tuyến (ticket)
 • Quản lý lịch cá nhân
 • Quản lý quảng cáo
 • Tối ưu máy tìm kiếm (SEO)
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Sử dụng domain riêng
 • Sử dụng theme Premium
 • Tùy biến giao diện
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 
 • 500MB
 • 8000MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • 800MB
 • 15.000MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • 1.200MB
 • 30.000MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2.500MB
 • 70.000MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • 5.000MB
 • 150.000MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bạn thích website?